PRESENTBILJETT.2018.GH.rotation 2017-09-15T19:42:20+00:00